Sakowicz, A. “Problematyka odpowiedzialności Karnej sędziów stosujących Przepisy Dekretu O Stanie Wojennym Z Mocą Wsteczną (Glosa Do uchwały SN Z Dnia 20 Grudnia 2007 r., I KZP 37/2007)”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 7, Jan. 2009, pp. 209-28, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/361.