Szczygieł, G. B. “Wykonywanie Kary Pozbawienia wolności W Polsce międzywojennej”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 6, Jan. 2008, pp. 41-54, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/377.