Kuźmicz, K. “Wpływ Filozofii Kantowskiej Na poglądy Filozoficznoprawne Eugeniusza Jarry”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 6, Jan. 2008, pp. 79-95, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/380.