Grat, I. S. “Uchwalenie Dekretu Z 22 Stycznia 1946 R. O wyjątkowym Dopuszczeniu Do Obejmowania Stanowisk sędziowskich, Prokuratorskich I Notarialnych Oraz Do Wpisania Na Listę adwokatów”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 6, Jan. 2008, pp. 97-107, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/381.