Fiedorczyk, P. “Stosunki Prawne Z pokrewieństwa I Prawo opiekuńcze W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 6, Jan. 2008, pp. 109-23, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382.