Czefranowa, E. A. “Historyczne Uwarunkowania Regulacji małżeńskich stosunków majątkowych W Prawie Rosyjskim”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 5, Jan. 2007, pp. 11-20, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396.