Maksimiuk, D. “Działalność posłów Sejmiku Proszowickiego Na Sejmie Ekstraordynaryjnym Z 1637 R”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 5, Jan. 2007, pp. 57-75, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399.