Kuźmicz, K. “Stosunek Czesława Znamierowskiego Do Filozofii Immanuela Kanta”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 5, Jan. 2007, pp. 77-94, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/400.