Łysko, M. “Zbiórki Publiczne Na Rzecz Kościoła Rzymskokatolickiego W świetle Polityki Wyznaniowej władz Okresu gomułkowskiego”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 5, Jan. 2007, pp. 157-73, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/405.