Łysko, M. “Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu W Białymstoku (lata 2005–2006)”. Miscellanea Historico-Iuridica, vol. 5, Jan. 2007, pp. 195-9, http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/407.