Kuźmicz, Karol. “A Few Remarks in Support of Utopianism. About Work of Łukasz Stefaniak: Utopizm: źródła myślowe I Konsekwencje Cywilizacyjne”. Miscellanea Historico-Iuridica 12 (January 1, 2013): 437–450. Accessed September 21, 2023. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/254.