Maksimiuk, Diana. “Z Problematyki Kodyfikacji Prawa Karnego Materialnego początków Polski Ludowej”. Miscellanea Historico-Iuridica 7 (January 1, 2009): 141–151. Accessed October 3, 2023. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/357.