Fiedorczyk, Piotr. “Stosunki Prawne Z pokrewieństwa I Prawo opiekuńcze W Projekcie Kodeksu Cywilnego Z 1948 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January 1, 2008): 109–123. Accessed March 26, 2023. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382.