Czefranowa, Elena A. “Historyczne Uwarunkowania Regulacji małżeńskich stosunków majątkowych W Prawie Rosyjskim”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January 1, 2007): 11–20. Accessed September 28, 2022. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396.