Maksimiuk, Diana. “Działalność posłów Sejmiku Proszowickiego Na Sejmie Ekstraordynaryjnym Z 1637 R”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January 1, 2007): 57–75. Accessed October 6, 2022. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399.