Kuźmicz, Karol. “Stosunek Czesława Znamierowskiego Do Filozofii Immanuela Kanta”. Miscellanea Historico-Iuridica 5 (January 1, 2007): 77–94. Accessed October 5, 2022. http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/400.