1.
Maksimiuk D. Z problematyki kodyfikacji prawa karnego materialnego początków Polski Ludowej. MiscellaneaHI [Internet]. 2009 Jan. 1 [cited 2022 Sep. 26];7:141-5. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/357