1.
Sakowicz A. Problematyka odpowiedzialności karnej sędziów stosujących przepisy dekretu o stanie wojennym z mocą wsteczną (Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 2007 r., I KZP 37/2007) . MiscellaneaHI [Internet]. 2009 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 28];7:209-28. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/361