1.
Grat IS. Uchwalenie dekretu z 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpisania na listę adwokatów. MiscellaneaHI [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2022 Oct. 1];6:97-107. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/381