1.
Fiedorczyk P. Stosunki prawne z pokrewieństwa i prawo opiekuńcze w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. MiscellaneaHI [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 28];6:109-23. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/382