1.
Lityński A. Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej. Historia i współcze- sność. Księga jubileuszowa 90-lecia Sądu Najwyższego 1917– –2007. Wydawca: Sąd Najwyższy i Tow. Nauk. Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń [2007], 440 stron. . MiscellaneaHI [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2022 Sep. 26];6:187-90. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/386