1.
Łysko M. Piotr Majer, Ustawy policji polskiej (1791–1990). Źródła z komentarzem, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2007. MiscellaneaHI [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2023 Mar. 27];6:202-3. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/390