1.
Lityński A. jerzy Ochmański, Administracja świadcząca. Kształtowanie się idei organizatorskiej funkcji państwa w Polsce Ludowej (1944– –1989), Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2006, 268 stron. . MiscellaneaHI [Internet]. 2008 Jan. 1 [cited 2022 Oct. 6];6:204-5. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/391