1.
Czefranowa EA. Historyczne uwarunkowania regulacji małżeńskich stosunków majątkowych w prawie rosyjskim. MiscellaneaHI [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2022 Sep. 28];5:11-20. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/396