1.
Maksimiuk D. Działalność posłów sejmiku proszowickiego na sejmie ekstraordynaryjnym z 1637 r. MiscellaneaHI [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2022 Oct. 6];5:57-75. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/399