1.
Fiedorczyk P. Z badaƄ nad prawem rodzinnym w projekcie kodeksu cywilnego z 1948 r. MiscellaneaHI [Internet]. 2007 Jan. 1 [cited 2023 Feb. 5];5:139-56. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/404