1.
Hoc S. Review: J. Widacki, A. Szuba-Boroń, Sprawy o szpiegostwo przed sądami wileńskimi w okresie II RP. Przyczynek do historii zmagań polskiego wywiadu i kontrwywiadu z wywiadem sowieckim i litewskim [Espionage Cases Before the Vilnius Courts During the Second Polish Republic. A Contribution to the History of the Struggle of Polish Intelligence and Counterintelligence with Soviet and Lithuanian Intelligence], Kraków 2020. MiscellaneaHI [Internet]. 2021 Dec. 22 [cited 2022 Jun. 28];20(1):345-54. Available from: http://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/575