[1]
2011. Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej. Miscellanea Historico-Iuridica. 10, (Jan. 2011), 217–243.