[1]
2009. Szpitalnictwo cywilne w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej. Miscellanea Historico-Iuridica. 8, (Jan. 2009), 127–142.