[1]
2009. Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008). Miscellanea Historico-Iuridica. 7, (Jan. 2009), 284–287.