[1]
2008. Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w . Miscellanea Historico-Iuridica. 6, (Jan. 2008), 27–40.