(1)
Początki Prac Nad Kodyfikacją Prawa Karno-Administracyjnego Polski Ludowej. MiscellaneaHI 2011, 10, 217-243.