(1)
Szpitalnictwo Cywilne W województwie białostockim W II Rzeczypospolitej. MiscellaneaHI 2009, 8, 127-142.