(1)
Państwowy Arbitraż W ZSRR. MiscellaneaHI 2009, 8, 143-159.