(1)
Fascynujące ścieżki Filozofii Prawa, Pod Red. Jerzego Zajadło, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, 328 Stron. MiscellaneaHI 2009, 8, 283-292.