(1)
Prawo Wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej. MiscellaneaHI 2009, 7, 121-140.