(1)
Terminologia odnosząca Się Do Konkubinatu W Polskim Ustawodawstwie Synodalnym XII–XVIII W. . MiscellaneaHI 2008, 6, 27-40.