1.
Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej. MiscellaneaHI. 2011;10:217-243. Accessed April 15, 2024. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/303