1.
Komunistické právo v Československu. Kapitoly z dĕjin bezpráví, red. Michal Bobek, Pavel Molek, Vojtĕch Šimíček, wyd. Masarykova Univerzita, Brno 2009, 1006 stron. MiscellaneaHI. 2010;9:159-161. Accessed April 23, 2024. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/327