1.
Szpitalnictwo cywilne w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej. MiscellaneaHI. 2009;8:127-142. Accessed March 1, 2024. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/336