1.
Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008). MiscellaneaHI. 2009;7:284-287. Accessed April 23, 2024. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369