1.
Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007). MiscellaneaHI. 2008;6:213-215. Accessed March 1, 2024. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394