Początki prac nad kodyfikacją prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej. (2011). Miscellanea Historico-Iuridica, 10, 217-243. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/303