Szpitalnictwo cywilne w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej. (2009). Miscellanea Historico-Iuridica, 8, 127-142. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/336