Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008). (2009). Miscellanea Historico-Iuridica, 7, 284-287. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369