Terminologia odnosząca się do konkubinatu w polskim ustawodawstwie synodalnym XII–XVIII w . (2008). Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 27-40. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376