Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2007). (2008). Miscellanea Historico-Iuridica, 6, 213-215. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/394