“Terminologia odnosząca Się Do Konkubinatu W Polskim Ustawodawstwie Synodalnym XII–XVIII W. ”. 2008. Miscellanea Historico-Iuridica 6 (January): 27-40. https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/376.