“Szpitalnictwo cywilne w województwie białostockim w II Rzeczypospolitej” (2009) Miscellanea Historico-Iuridica, 8, pp. 127–142. Available at: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/336 (Accessed: 1 March 2024).