“Kronika Katedry Nauk Historycznoprawnych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (rok 2008)” (2009) Miscellanea Historico-Iuridica, 7, pp. 284–287. Available at: https://miscellanea.uwb.edu.pl/article/view/369 (Accessed: 16 April 2024).